Category Archives: Dịch vụ giá trị gia tăng

CMC Telecom có các dịch vụ gia tăng như:

Truyền hình trực tuyến – My TV.
Giám sát từ xa – GigaCamera.
Hội nghị truyền hình – GigaMeeting.
Dịch vụ SMS Brandname – Tin nhắn thương hiệu
Dịch vụ điện thoại GigaFone – Voice IP
Dịch vụ Chứng thực chữ ký số CA