Server CMC là dịch vụ cao cấp hơn dịch vụ Share Hosting. Thay vì lưu trữ dữ liệu trên server với rất nhiều khách hàng khác thì với dịch vụ Máy chủ riêng chỉ có 1 khách hàng sử dụng 1 máy chủ để chứa dữ liệu của riêng mình.

Server CMC – Máy chủ

Khu vực lưu trữ dữ liệu trên Internet là các Datacenter: Là một trung tâm trong đó có chứa hệ thống các thiết bị lưu trữ bao gồm Máy chủ (server) và các thiết bị kèm theo được kết nối với mạng Internet trong nước và quốc tế băng thông rộng từ 100Mbps đến hàng chục Gbps (CTI đang có tổng băng thông ~20Gbps), hạ tầng của Datacenter được đảm bảo an toàn 24/24 về kết nối Internet, điện, điều hòa, UPS, máy nổ dự phòng. Mỗi máy chủ được cung cấp 1 địa chỉ mạng (còn gọi là IP tĩnh) để người sử dụng có thể quản lý và khai thác thông tin dữ liệu thông qua đó.

Báo giá dịch vụ DEDICATED SERVER – CHO THUÊ MÁY CHỦ

bao_gia_may_chu_cmc

Báo giá dịch vụ COLOCATION SERVER – CHO THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ

ba_gia_cho_dat_may_chu_cmc

BÁO GIÁ DỊCH VỤ VPS Virtual Private Server – Máy chủ riêng ảo

bao_gia_may_chu_ao_vpn_cmc

One thought on “Server CMC (Máy chủ – Chỗ đặt máy chủ – Máy chủ ảo)

  1. Pingback: Báo giá Tủ Rack - Data Center của CMC

Comments are closed.